China Frühlingsroadshow der DZT

China Frühlingsroadshow der DZT

Treffen Sie visitBerlin auf der China Frühlingsroadshow mit Stopps in Nanjing, Hangzhou, Xiamen, Chongqing und Chengdu.

Montag, 27. Februar 2017 - 0:00 bis Freitag, 3. März 2017 - 0:00
Nanjing, Hangzhou, Xiamen, Chongqing,Chengdu
China